Sejladsafvikling:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afvikles efter Virksund sejlklubs nedenstående regler, DS & ISAF´s kapsejladsregler, DH2013.
 Cirkelbanen er beregnet med ca.: 25% kryds, 50% slør og 25% læns
  • TACIL Sømiletid på en cirkelbane i ’lette’ vindstyrker fra 4 m/s og under.
  • TACIM Sømiletid på en cirkelbane i ’mellem’ vindstyrker mellem 3 og 9 m/s.
  • TACIH Sømiletid på en cirkelbane i ’hårde’ vindstyrker fra 8 m/s og over.
A4.1 Der gives point efter bonuspoint-systemet, en 1. plads = 0 point, en 2. plads = 3 point, en 3. plads = 5,7 point, en 4. plads = 8 point, en 5. plads = 10 point, en 6. plads = 11,7 point, en 7. plads = 13 point, hver placering herefter lægges 1 point til.
A9 En båd der var i startområdet, men som ikke startede, ikke fuldførte, udgik efter at have fuldført eller blev diskvalificeret, tildeles point svarende til én placering ringere end antallet af både, der var i startområdet. En båd, som ikke var i startområdet, skal tildeles point svarende til én placering ringere end antallet af tilmeldte både i serien.

Skippermøde:

30 minutter før 1. start. Mødepligt for skipper. Om der skal sejles TACIL, TACIM eller TACIH bestemmes af vindstyrke i Lovns Bredning kl. 20:00 på DMI – Skagerrak. 

Bådene:

 

Det mål som en båd tilmelder sig ved sæsonstart, sejler båden med resten af året, medmindre DS ændrer DH-tallet. Der må under kapsejladsen kun være de sejl på båden, som den er målt med. Hele besætningen skal være iført godkendt redningsvest. 

Løb:

Både opdeles i mindst 2 løb: Et løb uden spiler og et løb med spiler. Kapsejladsudvalget forbeholder sig ret til at supplere med et klasseløb, såfremt det giver den mest hensigtsmæssige konkurrence.
Banen: Banen oplyses en ½ time før første start på tavlen i klubhuset.

Start:

 

 

Start mellem to udlagte orange bøjer med refleks og lys i efteråret. Både som ønsker at starte, skal befinde sig bag startlinien eller dennes forlængelse, når klarsignal 5 min. før 1. start har lydt. Både som skal starte i senere start, skal befinde sig mindst 300 meter bag startlinien (syd for pynten) indtil startsignal fra forudgående start har lydt. Motor må ikke være tændt, når klarsignal 5 min. før sin start har lydt.

Startprocedure:

 

 

  • Klarsignal 5 min. før 1. start – lydsignal.
  • Klarsignal 1 min. før start – dannebrog hæves. Samme procedure ved alle starter.   
  • Startsignal – lydsignal – dannebrog sænkes. Samme procedure ved alle starter. 
Mål: Mållinje mellem de samme bøjer som ved start.

Straf:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved tyvstart hæves signalflag ”X” og tyvstartende båd/både sejler tilbage over startlinjen eller dennes forlængelse uden at genere de andre startende både, og starter på ny. Ikke udført straf medfører DSQ. Ved overskridelse af startlinjen eller dennes forlængelse efter at klarsignal 5 min. før start har lydt hæves signalflag ”X” og på- gældende båd skal tage sin straf (360 grader) umiddelbart efter start, uden at genere andre både. Ikke udført straf medfører DSQ. Både som skal starte i senere start, og ikke befinder sig mindst 300 meter bag startlinjen (syd for pynten) indtil startsignal fra forudgående start har lydt, kan ved at acceptere protest fra anden båd tage sin straf (360 grader) umiddelbart efter start, uden at genere andre både. Ikke udført straf medfører DSQ. Alternativ straf og protest fra anden båd: 360 graders vending, foretages snarest muligt uden at genere andre både. Ikke udført straf medfører DSQ. Ved mærkeberøring: 360 graders vending, foretages snarest muligt uden at genere andre både. Ikke udført straf medfører DSQ. Ved manglende redningsvest: Iføre sig manglende redningsvest og udføre 360 graders vending. Ikke udført straf medfører DSQ. Manglende eller mangelfuld lanterneføring medfører DSQ.

Kontrol:

Målerudvalget udvælger inden sæsonstart nogle kapsejladser, hvor en båd i hver start udtages til kontrol efter kapsejladsen. Båden vælges efter en given placering, bestemt på forhånd. 

Aflysning:

Ved vindstille, eller ved vind på 15 sekundmeter og derover i vindstødene, (DMI vejrmelding gældende for Gedsted), aflyses sejladsen, hvilket tilkendegives på skippermødet, samt forudgående på mail eller SMS, hvis dette er muligt. 
Specifikke løbsregler: Som ovenstående, men med følgende afvigelser og tilføjelser:

Klubmesterskabet:

Onsdagssejladser: Pokaler og præmier. LT-pokal til flest 1. pladser og til flest sidstepladser. De 3 dårligste sejladser tæller ikke med. Løbet afblæses normalt 3 timer efter 1. start. Pokal til hvert løb og præmier. 

Livø Rundt:

Pokal til sidste plads og præmier. Et løb. Afkortning kan foretages, såfremt vindforholdene tilsiger det. Løbet afblæses normalt 14 timer efter start. Det er valgfrit at deltage m/spiler eller u/spiler. 

Rotholm Rundt:

 

Pokaler og præmier. To sejladser – forår og efterår. Afkortning kan foretages, såfremt vindforholdene tilsiger det. Løbet afblæses normalt 9 timer efter start. Det er valgfrit at deltage med spiler eller u/spiler, det valgte for Rotholm 1 skal også gælde for Rotholm 2 

Trekantbane:

 

 

Pokaler og Præmier. To sejladser – forår og efterår eller muligvis de to sidste sejladser i efterår. Der sejles 2 trekantomgange med runding af defineret mærke ved havneindsejlingen. Løbet afblæses normalt 4 timer efter 1. start. Det er valgfrit at deltage med spiler eller u/spiler, det valgte for Trekant 1 skal også gælde for Trekant 2 

Virksundmesteren:

Plakette og præmier. Tre sejladser på op - ned bane, der udlægges umiddelbart før start i vindretningen. Løbet afblæses normalt 3 timer efter 1. start. 

Stjerneløbet:

 

 

Præmiesejlads. Respitløb med forskudt start fra startflag til tilfældig stjernerækkefølge fra den midterste fredningsbøje. Der trækkes en mærkerundingstallon ved tilmelding, og der udleveres kort med opmærkede bøjer. Løbet afblæses normalt 4 timer efter 1. start. Det er valgfrit at deltage m/spiler eller u/spiler.

LeMans Løbet:

 

Præmiesejlads. Start og mål er i klubhuset, hvor alle besætningerne er samlet. Båden må gerne være klargjort inden starten, men skal ligge på sin faste plads. Motorsejlads mellem den faste plads og det grønne mærke ved havneindsejlingen er tilladt.

Ranglistesejlads:

 

En lavere rangerende båd vil altid kunne udfordre en højere rangerende båd. I tilfælde af sejr rykker den udfordrende båd op foran den udfordrede båd på ranglisten. De samme både kan max. udfordre hinanden en gang om måneden. Se ranglisteregler. Vandrepokal.