Virksund Lystbådehavns Takstblad 2017  

Takster i Virksund Lystbådehavn
 Pr. 1/1 2017 - Alle priser er inkl. moms.
       
Indskud: Havnen       I alt
Indskud i havnen 8.550,00    
3/4 indskud andet år 6.412,00    
Optagelse på venteliste (1/4 indskud + 1/2 kontingent) 2.137,50 560,00 2.697,50
       
Kontingent, pladsleje og gæsteleje:      
Kontingent for fast plads 1.120,00    
kontingent andre 560,00    
Pladsleje sommer, pr. m², medlemmer 70,00    
Pladsleje vinter, medlemmer 1.000,00    
Pladsleje for medlemmer uden fast plads 3.360,00    
Gæsteleje 125,00    
Gæsteleje, frihavnsordning 50,00    
Langtids gæsteleje ud over 5 dage - pr. dag 75,00    
       
Bedding og mastehus:      
Mastehus når der ikke betales for bedding 280,00    
Beddingsleje vinter 555,00    
Beddingsleje sommer 1.500,00    
Bådstativ leje 1.375,00    
Bådstativ Depositum 12.500,00    
 
Bedding hos Jens Burchardt: Havnen   Jens     I alt
Bedding incl. optagning og isætning, m/bedd.vogn 968,00 520,00 1.488,00
Medlemmer op/i med bedd.vogn 515,00 742,00 1.257,00
Fremmede på bedding incl. optagning og      
isætning. Første måned betales 1.272,00 900,00 2.172,00
Følgende måneder,  max 1 år, opkræves      
kvartalsvis forud - pr. md. 320,00 320,00 640,00
Bedding solgte både 1.200,00    
       
Havnens kran, medlemmer:      
Båd op eller i - pr. gang 400,00    
Korte løft op/i for undervandsrengøring m.m. 300,00    
       
Havnens kran, øvrige brugere:      
Båd op eller i - pr. gang 600,00    
Korte løft op/i for undervandsrengøring m.m. 500,00    
Mast af eller på - pr. gang 300,00    
       
Annoncer i klubblad:      
1/1 side 2.650,00    
1/2 side 1.325,00    
1/4 side 662,00    
1/8 side 332,00    
       
Andet:      
Fiskerrum, leje årligt 600,00    
Standere, små 125,00    
Standere, store 150,00    
Skilt, rød/grøn 250,00