Tilmeld nyhedsbrev

Modtag en e-mail med nyheder

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet

Der afholdes powerboat arrangement i Aalborg i perioden 15. - 17. juni. Arrangementet omfatter en rækker kraftfulde motorbåde som afvikler en serie af det samlede Powerboat F2 mesterskab. Der udlægges en bane i området øst for Limfjordsbroen, strækkende sig ud til KMD. Af sikkerhedsmæssige årsager afspærres et område, der strækker sig fra Limfjordsbroen til Limfjordstunnelsen i følgende perioder:

 

Fredag den 15. juni 2018 15:15 – 16:00 samt 17:30 – 19:00

Lørdag den 16. juni 2018 10:45 – 12:30 samt 14:00 – 16:30

Søndag den 17. juni 2018 09:15 – 11:00 samt 12:30 – 15:00

 

Politi og Marinehjemmeværnet vil være synligt til stede i begge ender af området og sørge for at ingen uvedkommende fartøjer kommer ind i området i spærreperioderne.

Der oprettes ventepladser i begge ender af arrangementsområdet til fartøjer som skal vente på passage i spærreperioderne.

Større skibe som skal passere området skal i god tid meddele dette til Aalborg Havns som herefter vil advisere skibet om ventekaj eller alternativt at justere sin fart således at dette tilpasses spærreperioderne.

Nyhedsbrev maj 2018

Hvad bruger vi sejlklubbens kontingent til?

Nu starter sejleraktiviteterne.

Bådene er søsat og havnens frivillige har atter slået til og ydet et fantastisk stykke arbejde med at sætte skibe i søen og sætte master på sejlbådene. Mange andre havne i Limfjorden må misunde denne samordnede indsats. Tusind tak, skal det lyde fra sejlklubbens bådejere.

Det er også imponerende, så mange frivillige, som troppede op søndag den 22. april og deltog i havnens klargøringsdag. Det er vist ret unikt.

Virksund Sejlklubs kontingent i 2018 er uændret 550 kr. Det svarer vel nogenlunde til tre måneders kontingent på det lokale spinning hold, et par måneders aktivitet i bowlingklubben, en forårssæson på fodboldholdet, et hotelophold i Kolding én nat eller et lån af en kano i en weekend i sommerferien!

Men har du husket at betale kontingent? Hvis ikke du har betalt, bedes du kontakte Karin Bjerre Henriksen på adressen kbh1959@hotmail.com. Hun vil sørge for at du får tilsendt oplysninger om banknummer mv. eller du kan vælge Mobile Pay med Sejlklubbens direkte betalingsnummer. Ved brug af denne direkte pengeoverførselsmetode kontakt Karin.

Medlemmernes kontingenter finansierer sejlklubbens aktiviteter og bidrager til at vedligeholde sejlklubbens udstyr mv.

Hvilke fordele opnår du ved at være medlem af sejlklubben?

I sejlsæsonen arrangerer vi fællesture for alle bådtyper til steder i Limfjorden. I år er planlagt to ture til Fur og mandtur.

Vi afholder fællesarrangementer i Virksund, som fremmer det sociale fællesskab i sejlklubben.

Vi kan arrangere orienteringssejlads for interesserede motorbåde. 

Vi gennemfører kapsejladser hver uge for sejlklubbens sejlbåde og sejler mod andre i Limfjorden.

Vores sejlskoler underviser sejlere på vandet og vi gennemfører særskilt pigesejlads. Det sker hver uge.

I vores ungdomsarbejde benytter vi klubbens joller og udstyr. Vi træner hver uge. Vi holder Åbent Hus 16. juni for interesserede i ungdomssejlads sammen med Havkajak klubben.

Sejlklubben kan udlåne sejlbåd, joller og udstyr til medlemmer, såfremt du som medlem følger de anviste udlånsregler og sikkerhedsinstrukser.

Om vinteren gennemføres en række foredrag og informationsaftener. Det kan være om særlige sejleroplevelser, informationsaftener om bl.a. motorvedligeholdelse eller sejler- og navigationsundervisning mv.

Vi er også en del af sejlerfællesskabet, så vi er medlem af såvel Dansk Sejlunion som Danske Tursejlere og Dansk Fritidssejler Union. Alle tre organisationer varetager sejlernes interesse på forskellige måder overfor offentligheden og politikere samt nationale og internationale myndigheder.

Sejlerorganisationerne arbejder fast på at ændre afgifterne på bådforsikring. De søger at ændre trykket på de kommercielle interessers brug af de indre danske farvande til bl.a. dambrug og vindmøller mv., så fritidssejlerne fortsat har gode og frie sejladsforhold. De er også din stemme i Friluftsrådet, Søsportens Sikkerhedsråd og andre udvalg under Søfartsstyrelsen mv.

Hvad sker der i maj?

Lørdag den 5. maj kl. 1500 afholder havn og sejlklub standerhejsning. Kom og deltag i Virksund.

Børn og Unge kan lære at sejle i Virksund. Vi har udstyr og joller. Vi starter mandag den 7. maj kl. 1800. Sejlads er fast hver mandag.

Sejlerskolen begynder tirsdag 1. maj kl. 1830. Er du kvinde, kan du også finde et unikt fællesskab ved at deltage i pigesejlads hver mandag kl. 19. De er begyndt.

Kapsejlads starter onsdag 2. maj med skippermøde kl. 1830 2. maj.

Vel mødt.

 

De bedste sejlerhilsner

Jens Kofoed

 
Lær at sejle på sejlerskolen i Virksund.
 
Virksund Sejlklub har flere strukturerede tilbud om at komme ud og sejle. Vi har vores egen sejlerskole, som er for alle dem, som har en drøm om at lære at sejle sikkert, nyde det sociale samvær og den friske havluft. Lyder det interessant, så læs videre.
 
Sejlerskolen henvender sig til ældre unge og voksne uden sejlerfaring men med lyst til at lære at sejle med sejl. Undervisningen foregår som en blanding af teori og praksis og der sejles i klubbens sejlbåde, bl.a. en Polaris Drabant. Bådene, som benyttes, er trygge, velsejlende og nemme at tumle, og der er altid en erfaren instruktør med.
 
Sejlerskolens koordinator er Kristian Brøns. Han kan kontaktes på telefon: 20141733 eller mail: kristian@broenscounsult.dk.
 
Der undervises tirsdage fra starten af maj til slutningen af september. Sejlerskolen begynder tirsdag den 1. maj med introduktion i Sejlklubben.  Mødetid er kl. 1830 ved Sejlklubben. Hver sejleraften er på ca. tre timer. Vi sejler i perioden kl. 1830 - 2100, og undervisningen omfatter bl.a. praktisk sejlads, mand-over-bord øvelser, havnemanøvrer, sejltrim, vigepligtsregler samt almen sejladsteori.
 
Deltagelse i sejlerskolen koster 1300 kr. (incl. bøger og kaffe), og du skal være medlem af Virksund Sejlklub – årskontingentet er p.t. 550 kr.
 
Pladserne bliver normalt hurtigt optaget, så derfor skal du ikke tøve for længe.
Virksund sejlklub
 
Sejlersæsonen starter nu for alvor. De sidste dages gode vejr har fået optimismen frem i de fleste sejlere. Noget nær alle både er i vandet inden 1. maj.
 
Her er et overblik over opstart for de enkelte aktiviteter i Virksund Sejlklub.
 
Pigesejlads indledes mandagene 23. og 30. april med teori i Sejlklubben. Mødetid er kl. 19 begge dage. Holdet går på vandet mandag den 14. maj.
 
Sejlerskolen begynder tirsdag den 1. maj med introduktion i Sejlklubben. Mødetid er kl. 1900 ved Sejlklubben.
 
Onsdag den 2. maj indledes kapsejlads for kølbåde. Kapsejladsudvalget vil bekendtgøre, hvilke løb de enkelte tilmeldte både skal sejle i. Skippermøde 2. maj er kl. 1830 i Sejlklubben.
 
Ungdomssejlads indledes mandag den 7. maj. Mødetid er kl. 1800 ved Sejlerskuret.
 
Praktisk sejlads som led i duelighedsundervisning indledes i Virksund 17. maj kl. 1845. Forud herfor afholdes to undervisningsdage på land torsdag den 6. april i Hjarbæk og torsdag den 3. maj i Virksund.
 
De bedste sejlerhilsner
 
Virksund Sejlklub
 
 
 
0 kommentar(er)

Klik her for at skrive en kommentar

Har du lyst til ungdomssejlads i Virksund Sejlklub?

Er du til andet end fodbold og håndbold? Så er sejlads for børn og unge i Virksund Sejlklub måske noget for dig. Lyder det interessant, så slip din Iphone, slå Instagram fra et øjeblik og læs videre.

Der er ikke noget så fantastisk som at opleve, at du gennem få instruktioner kan få en jolle til at sejle. Med mere træning vil du forholdsvis hurtigt blive bedre til at sejle stærkere.

Vi starter op 22. april i Virksund med at gennemgå joller og udstyr. Vi vil sammen gennemgå joller og udstyr. Forældre, børn og unge mødes på havnen ved sejlerskuret. Husk praktisk tøj. Instruktion og sejlads starter herefter første mandag i maj. Sejlads finder sted fast om mandagen gennem sejlersæsonen og kan efter lyst og interesse udvides til andre dage. Har du lyst til at deltage i ungdomssejlads, har du erfaring med jollesejlads eller ønsker du blot at give en hånd med i ungdomsarbejdet, så kontakt gerne Søren Kjærsgaard Jensen skj7419@gmail.com og 24207726 eller Rune Damm runedamm@hotmail.com og 22368087.

I kan læse mere om Virksund Sejlklubs sejlads for børn og unge her.

 

Nyheder:

Vil du prøve? 100 sømil i Limfjorden - single eller double handed

"100 mil i Fjorden" giver dig hermed udfordringen og muligheden for at prøve dig af.

I noget af det bedste sejlervand i Danmark kan du prøve dig selv af og blive udfordret af danske og udenlandske sejlere til en sejlads på knap 100 sømil i den nordvestlige del af Limfjorden.

Sejladsen starter og slutter i Struer og går under den flotte Sallingsundbro hele 2 gange, op langs østkysten af Mors til Feggeklit og over til Løgstør Rende og ned langs vestkysten af Himmerland forbi Ertebølle og rundt om Rotholm ved Hvalpsund og ind gennem Fur Sund og sydpå langs Salling helt til den nyanlagte Handbjerg Marine inden den sidste sløjfe tilbage til Struer Havn.

Starten går fredag den 15. juni kl. 13.00 med første start med forventet ankomst tilbage til Struer lørdag formiddag for de første både.

Sikkerheden vil være i top og Marinehjemmeværnet vil overvåge sejladsen, ligesom sejladsen kan følges af interesserede i samarbejde med Keep Sailing.

Deltagergebyret for sejladsen er kr. 750,00 for singlehanded og kr. 1.500,00 for doublehanded.

Deltagergebyret dækker udover startgebyr, også finisher polo-shirt, morgenmad fredag, frokost fredag og festmenuen lørdag aften for skipperen, samt besætningsmedlem ved doublehanded sejlads.

Se mere om sejladsen og stævnet på www.100milifjorden.dk

 

 

Kajakklubben

Virksund havkajak

Roning og Fællesskab

Havkajakroning i Virksund Havkajakklub er en genvej til aktivt friluftsliv, unikke natur-oplevelser og godt kammeratskab.

I sommerhalvåret ror vi sammen hver tirsdag aften og lørdag formiddag

Turudvalget arrangerer i sommerhalvåret heldagsture og ture af længere varighed med overnatning

Havnen

LystbÄdehavnen

Medlemskab af Virksund Lystbådehavn

Ønsker du en bådeplads af vores skønne havn, kræver det medlemskab af havnen, som er en selvejende forening.

Henvendelse om medlemskab kan ske til:

kasseren:    

tlf. 2328 7467

mail: 

slaabrok@post8.tele.dk

alternativt til formanden :

Tlf. 4086 5849

mail: 

nielsojespersen@gmail.com 

Ønsker du en bådeplads af vores skønne havn kræver det medlemsskab af havnen, som er en selvejende forening.

Henvendelse om medlemsskab til formanden eller kassereren.
Mobil: 4086 5849 
nielsojespersen@gmail.com eller 2810 6555 kassereren

Virksund sejlklub

Sejlklubben

Indmeldelse

Indmeldelse i Virksund Sejlklub sker nemmest ved at sende en mail eller brev til sejlklubbens kasserer:

Karin Henriksen,
Illerisørevej 44, Hvalpsund,
9640 Farsø. Email:  kbh1959@hotmail.com

 

Maren & Trangmanden

Maren & Trangmanden

Hos “Maren & Trangmanden” , Havnens madhus, vil vi gerne tilbyde vores gæster god mad, lavet fra bunden. følg med i den løbende opdatering af vores menukort