Her var 2 hold frivillige borebisser i gang med at bore huller i vore nye stativer – Det gøres forinden de sendes til galvanisering. 
Der skulle i de 45 stativer bores 7 x 2 huller i hver af de 4 ben – Det blev til over 2500 huller a 18 mm i den kraftige stålprofil.