Arbejdsfordelingsplan 2019

Arbejdsfordelingsplan

 

  1. Klubhus, affald og højvandssikring – KP og KB

 

1.    Vand/højvandsikring  

Ø  Vedligehold/reparationer – KP og KB

Ø  Vedligehold/reparationer

Ø  Aflæsning –KB og KB

Ø  Følge op på vejrsituationen-KP og AH

Ø  Monterer og afmonterer skotter-KP og AH

Ø  Klar ved pumperne- KP og AH

2.    Strøm

Ø  Vedligehold/reparationer – KP og KB og Kim Harritz

Ø  Aflæsning – KB

Ø  Varme- KB

Ø  Vedligehold/service/reparationer

3.    Kioskens- KP

4.    Daglig kontakt til forpagter – NO

5.    Containere

Ø  Bestille tømning af vippecontainer – NO

Ø  Opstille tønder til bundmaling – RF

6.    Klubhus bygning

Ø  Vedligehold og reparationer- KP og MAC

  

1.    Broer og fortøjninger –Rene Fjellerup

2.    Kontakt til broformændene – RF

Ø  Eftersyn og løbende vedligeholdelse – RF

Ø  Vandhaner og vandslanger – RF

Ø  Evt. mågeværn/rengøring –RF

3.    Fortøjningspæle

Ø  Eftersyn og løbende vedligeholdelse- RF

  

1.    Beddingsplads –Mary-Ann Christiansen

2.    Oprydningsdag

Ø  Tilrettelæggelse og koordinering – MAC

3.    Olietank- Gerda Pedersen

Ø  Tilsyn – GP og Kiosken

Ø  Påfyldning – GP og kiosken

  

  1. Kontakt til eksterne – Niels Ove Jespersen

§  FLID, Skive Kommune m.fl. – NO

§  Jens Buchardt & Lindy – NO

§  Borgerforening, grundejerforeninger samt campingpladsen/Skipperkroen – NO og KP

§  Bank og revisorer – NO

§  Forsikringer – NO og KP

§  Kommunikationsudvalget-NO og KP  

  

  1. Kran/mastekran – Allan Handberg

1.    Bådisætning og bådoptagning

Ø  Lister til bådejerne – AH

Ø  Tilrettelæggelse og fordeling af kranfører og hjælpere – AH

2.    Traktorførere

Ø  Fordeling af mandskab- AH

 

  1. Administration af bådpladser og bådstativer-  Niels Ove Jespersen/ Gerda Pedersen

Ventelisten – GP

Tildeling af pladser – GP og AH

Tildeling af bådstativer – GP og AH

§  Årlig eftersyn af bådstativer – AH

§  Nøglebrikker og nøgler – NO og GP

§  Årsopkrævninger – GP

§  Annoncer – GP

  

  1. Sikker havn – Niels Ove Jespersen

§  Alle kontakter – NO

§  Opsætning og nedtagning af materiel – 

 

1.    Mastehus, materielgård, værksted og fiskerhus –Ole Lauritsen

2.    Mastehus

Ø  Vedligehold/oprydning – OL

3.    Tildeling af hylde pladser – OL

4.    Værksted – OL

Ø  Vedligeholdelse/oprydning- OL

5.    Materielgård

Ø  Vedligeholdelse/oprydning – OL

6.    Depotrum

7.    Vedligeholdelse/oprydning – OL

8.    Området ved Jens og fiskehus

Ø  Oprydning –OL

 

1.    Legeplads –Mary-Ann Christiansen

2.    Vedligehold/oprydning – MAC

  1. Vild med vand – Niels Ove Jespersen

1.    Kontakt til Sejlklubben – NO

2.    Arbejdsfordeling – NO

 

Navne: NO= Niels Ove Jespersen GP= Gerda Pedersen KP =Kirsten Pugholm KB= Kristian Brøns AH= Allan Handberg MAC= Mary-Ann Christiansen RF= Rene Fjellerup

OL= Ole Lauritsen.                                                                            

 

 

Niels Ove Jespersen