Kalenderen her og nu

 • Ons 1/3: Gråsæler, smager snaps
 • Lør 11/3: Generalforsamling, Virksund havn
 • Ons 15/3: Gråsæler, besøg på Neder Kjærsholm
 • Lør 25/3: Sejlklubben, kapsejladsregler
 • Ons 29/3: Gråsæler, vinterafslutning
 • Ons 19/4: Regelaften

Gråsæler.

Vores næste arrangement er et besøg på Viskum Snaps.

Vi mødes kl. 12.00 på: Vesterskovvej 5, 8830 Tjele.

Her vil vi få en “Gammel dansk” frokost med 3 snapse og 1 øl/vand samt foredrag om kryddersnapse.

Pris pr. person; 225 kr.

Tilmelding senest søndag den 26/2 på gudrunhvam@gmail.com eller 4019 5802

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 2017.

I henhold til Virksund lystbådehavns vedtægter stk.11, indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: 

Lørdag den 11. marts 2017 kl 13.00 i Klubhuset, Virksund

Dagsorden i henhold til vedtægternes stk.11pk. g:

 1. Valg af dirigent og af stemmetællere.
  Bestyrelsen foreslår at Martin Lindgaard vælges til dirigent.
 1. Formandens beretning
 1. Regnskab for 2016
  Det revidere årsregnskab for 2016 er vedlagt dagsordenen.
 1. Orientering om budget for 2017,samt om takstblad 2017.
  Forslag til takstblad 2018.

  Bilag nr. 1: Takstblad 2017

  Bilag nr. 2: Forslag om indfrielse af depositum

  Bilag nr. 3: Takstblad 2018

  Bilag nr. 4 Takstblad 2017/2018

  Bilag nr. 6: Nyt medlem 2017

  Bilag nr. 7: Forslag til m2 inddeling

 1. Orientering fra Klubber og udvalg:
  -Virksund sejlklub
  -Virksund havkajakklub
  -Gråsælerne
  -Turudvalget
  -Festudvalget
 1. Forslag fra Medlemmer
  Der foreligger ikke forslag
 1. Forslag fra bestyrelsen
  -Forslag til vedtægtsændringer
  -Forslag om tilføjelser til Havnereglementet.

Forslagene er vedlagt dagsordenen som bilag nr. 8 og bilag nr. 9

 1. Orientering om projekt til udvidelse og ombygning af mastehus og depotbygning.
 1. Orientering om renovering af legeplads.
 1. Valg til bestyrelsenValg af formand, på valg er:
  Mogens Hansen valgt for 1 år i 2016 – modtager genvalg

  Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
  Birgitte Hansen, valgt for 1 år i 2016
  Peter Worsøe, valgt for 2 år i 2015 – modtager genvalg

  Valg af suppleanter, på valg er:
  Per Ellitsgaard, valgt for 2 år i 2015 – modtager ikke genvalg:

 2. Valg af revisorer og revisorsuppleanterRevisorer, på valg er:
  Ole Boel, valgt for 2 år i 2015 – modtager genvalg

  Revisorsuppleant, på valg er:
  Vakant

 3. Valg af broformænd
  Gl. havn og bro1                      Martin Andersen
  Bro 2                                           Steen Sørensen
  Bro 3                                           Egil Boel Nielsen
  Bro 4                                           Vakant
  Bro 5                                           Arne Albertsen
  Bro 6                                           Kristian Hansen
  Bro 7                                           Kåre Johansen
 4. Valg til udvalgValg til turudvalget

  Valg til festudvalget

 5. Eventuelt

Virksund den 23. februar 2017

Mogens Hansen

Formand

Sejlklubbens nye bestyrelse

Formand Kenneth Stjerneby Mortensen kenneth@kortcenter.dk 5161 9986
Næstformand Jørgen Christiansen Hindbaervej7@live.dk 42 29 16 49
Kasserer Karin Henriksen Kbh1959@hotmail.com 29 49 07 50
Best. mdl. Carsten Overgaard carsten@overgaardviborg.dk 2126 8961
Best. mdl. Sven Primdal Sp@skals-efterskole.dk 51 26 71 57
Suppleant/sekretær Jens Kofoed jenskofoed@live.dk 2555 2000

Jazz på Livø

JAZZ PÅ LIVØ

Der er lagt op til fest og farver med herlig jazz-musik på Livø i weekenden d. 19-21. maj, og sejlere kan få særbehandling. I februar og marts kan man booke havneplads og bord ved at ringe til

2134 1802  – se mere i brochuren, som jeg vedhæfter nedenfor.

Venlig hilsen

Erling

 

Livø Jazz 2017 - forside Livø-program 2017

Referat af generalforsamling

Tak til alle jer, der deltog i Sejlklubbens generalforsamling – tak for de mange konstruktive og nyttige indlæg i debatten.

Her følger referat af mødet.

Venlig hilsen

Erling

Referat af generalforsamling 2017

IMG_2721

Generalforsamling i Sejlklubben

Kære medlemmer af Virksund Sejlklub,

HUSK at det er i morgen lørdag d. 4/2 kl. 14, at vi afholder vores ordinære generalforsamling. Jeg ved godt, at mange tænker: “Generalforsamling – gab, gab – jeg kan bruge min lørdag på noget sjovere”, men i morgen skal vi bla. diskutere medlemmernes ønsker til næste sæsons kapsejladser og tursejladser, og DET ER DA BÅDE SJOVT OG VIGTIGT….! Desuden skal vi også have valgt nye medlemmer til klubbens bestyrelse og udvalg. Så der er al mulig grund til at møde op – og vi har naturligvis en kop kaffe klar. 

På gensyn
Erling

DAGSORDEN:

Generalforsamling 2017 – dagsorden

VHF/DSC kursus.

Kurset tager sigte på en certifikat prøve. Der gennemgås apparatbetjening og antenneforhold, udtryk og definitioner, oprettelse og drift, frekvenser, adm. bestemmelser, nødkald og positionsangivelse, kalde- og svarform m.v.

Såfremt man har en VHF-DSC radio om bord er det lovpligtig at man har bestået prøven og har fået udstedt certifikat.

Der vil blive indkøbt bøger til kursisterne ved tilmelding.

Prisen for kurset og bøger vil være ca. kr. 1.050.

Kurset vil blive afholdt i klubhuset i Virksund, lørdag d. 25/2 og søndag d. 26/2, begge dage fra kl. 0900 – 1600.  Certifikat prøven vil også kunne afholdes i klubhuset i Virksund havn.

Der kan max deltage 15 personer på kurset.

Tilmelding på mail: nielsojespersen@gmail.com , eller på tlf. 40865849.

M.v.h. Niels-Ove Jespersen.

 

Gråsælerne

Næste arrangement er onsdag den 1. februar.
Vi mødes på Skals Efterskole kl. 12.00.

Først vil vi blive vist rundt på skolen.
Derefter serverer de frokost i kantine. Pris 75 kr.

Efter frokosten fortæller forstander Svend Primdahl
om nogle projekter i Tanzania.

Tilmelding senest søndag den 29. jan. til gudrunhvam@gmail.com eller på 4019 5802.

Regnskab 2016 for Sejlklubben

Til den forestående generalforsamling i Sejlklubben fremlægges hermed resultatopgørelse samt balance for 2016. Materialet er sendt til alle medlemmer, hvis e-mailadresser, vi kender, og er desuden ophængt i klubhuset i Virksund. Til forståelse af regnskabstallene er desuden vedhæftet nogle regnskabsnoter.

På gensyn til generalforsamlingen d. 4/2 kl. 14.

På bestyrelsens vegne

Erling

Resultatopgørelse og balance 2016

Noter til regnskab 2016

Bestyrelsesmøde i sejlklubben

Hermed referat fra det seneste bestyrelsesmøde i Sejlklubben.

Vh/Erling

160117 Referat af bestyrelsesmøde