Kalenderen her og nu

  • Events are coming soon, stay tuned!

Pressemeddelelse

Sejr i lang kamp mod udledning fra Energinets gaslager i Ll. Torup.

Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) har den 6. december 2016 sat et endeligt punktum i en sag, hvor blandt andre foreningen Fjordvenner.dk gennem cirka 9 år har kæmpet indæt mod udledning af enorme mængder salt, iblandet tungmetaller og andre miljøgifte til Limfjorden ved Virksund.

Udledningen stammede fra udvidelse af Energinets underjordiske naturgaslager ved Ll. Torup. På nuværende tidspunkt er lidt under 1/3 af projektet gennemført, trods vores protester.

NMKN har nu truffet den meget usædvanlige afgørelse, at såvel Miljøgodkendelse som Udledertilladelse til projektet helt ophæves. Dette ses meget sjældent i dansk miljøregulering. Uden Miljøgodkendelse og Udledertilladelse er tæppet trukket helt væk under udvidelsesprojektet, der således permanent må indstilles.

Det er med stor glæde vi i Fjordvenner har modtaget denne afgørelse, der på væsentlige punkter giver os medhold i vores indsigelser mod projektet, der ville være til stor skade for liv og miljø i Limfjorden.

Vi står i stor gæld til de mange personer, der indenfor hver deres vidensfelt, undevejs i det lange forløb har givet os gode indput og faglig opbakning.

Det er Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen der er miljømyndigheder i sagen.

NMKN´s afgørelse rejser efter vores opfattelse alvorlig kritik af de involverede myndigheders faglige behandling af sagen. Fjordvenner frygter, at disse myndigheder tager for let på deres ansvar for at sikre en effektiv miljøbeskyttelse i Danmark. Vi frygter derfor, at også andre forurenere får tilladelser, der ikke kan stå for en nærmere vurdering i NMKN.

I forhold til de kommuner der grænser op til de berørte områder i Limfjorden finder vi det påfaldende, at det er græsrodsbevægelser som Fjordvenner.dk, der skal tage det tunge slæb med at imødegå forurenende projekter som denne. Vi undrer os over, at hverken politikere eller miljøembedsmænd for alvor er trådt i karaktér og har gjort vægtige indsigelser mod projektet.

NMKN har nu ”sat foden ned” og stoppet projektet. En af begrundelserne herfor er, at forureningsniveauet i Limfjorden allerede er over gældende grænseværdier og, at der derfor ikke kan tillades yderligere tilførsel af forurenende stoffer.

Skulle Energinet få den ide at prøve at få udført smarte modelberegninger der skal modbevise dette, med henblik på igen at søge om tilladelse til projektet er Fjordvenners klare budskab til dem: ”Mere oven i allerede for meget” kan ikke bortforklares ved nye modelberegninger! Vi har påvist flere gode alternativer til udledningen til Limfjorden, der kan tages i anvendelse ved udvidelse af gaslageret.

Vi håber dog, at denne lange sag nu endeligt er slut, men vi stå klar til at fortsætte kampen. hvis det skulle blive nødvendigt.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sigvald Fihl, tlf 8664 4061 eller Claus Skodborg, tlf 2338 8067.

Bestyrelsesmøde i Sejlklubben

Hermed følger referat af det seneste bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub

Rigtig god jul og godt nytår til alle i sejlklubben. På gensyn til generalforsamlingen d. 4. februar kl. 14.

Venlig hilsen

Erling

071216-referat-af-bestyrelsesmoede

Havnens julefrokost godt over stået.

Havnens årlige julefrokost blev holdt lørdag den 3. december i klubhuset.
Arrangementet blev anderledes i år, idet havnens forpagtere her i efteråret valgte at opsige deres kontrakt med øjeblikkelig virkning.

Gråsælerne var hurtige og meddelte havnens bestyrelse, at de var villig til at påtage sig opgaven med at arrangere årets julefrokost.

Som noget nyt i år var julefrokosten for havnens medlemmer. 50 medlemmer deltog. Det blev en rigtig dejlig dag med rigtig – og rigelig god julemad afsluttende med ris allemande med mandelgave, hvor havnens ene æresmedlem, Ole, udtrak vinderen.

julefrokost2julefrokost1

 

Stor tak til gråsælerne for at de påtog sig opgaven med så kort varsel og for det vellykkede resultat.

På vegne af havnens bestyrelse vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer og deres familier en rigtig god jul og et godt nyt år.

Mogens Hansen,

formand.

Takster i Virksund Lystbådehavn 2017

Takstblad-2017

Årets julefrokost for Virksund Lystbådehavns medlemmer

julefrokost-1

Årets julefrokost for Virksund Lystbådehavns medlemmer

Lørdag den 3. december kl. 13.00

Lad os mødes til en lidt anderledes julefrokost i klubhuset,
hvor vi er nogle stykker fra Gråsælerne, der sørger for borddækning, mad og kaffe
og hvor I selv medbringer div. drikkevarer og naturligvis godt julehumør.

Menuen består af:

  • Marinerede- og kryddersild med karrysalat
  • Varmrøget laks med æble–/peberrodscreme
  • Orangemarineret svinefilet med rødkålssalat
  • Mørbradbøf med bløde løg i flødesauce
  • Glaseret hamburgerryg med grønlangkål og brunede kartofler
  • Brie ost med druer
  • Ris’a’lamande med kirsebærsauce

Pris pr. kuvert 200 kr – som bedes forudbetalt på konto:

Reg.nr. 4770 Konto: 4772 780699 senest den 25. november.
Har du ikke mulighed for at overføre penge, afregner vi kontant den 3. dec.

Tilmelding senest den 23. november til gudrunhvam@gmail.com eller på 4019 5802
– eller skriv jer på listen i klubhuset.

Mange julehilsner
Julefrokostudvalget.

Afslutning af sæson 2016 – præmieaften

Husk det er på onsdag d. 16/11 kl. 19, at vi slutter sæson 2016. Vi uddeler præmier til vinderne af årets kapsejladser og får besøg af Anna Grube, der både er sejler og meteorolog. Anna har bl.a. briefet om vejret til Tall Ship Race i Ålborg, og Silverrudder – challenge of the sea. Derudover vejrudsigter for Vestas til Volvo Ocean Race.

Anna Grube fortæller om foredraget:

Vi kigger ind i vejret og i skyernes forunderlig verden, og skal høre om de karakteristiske bevægelser og luftstrømme i den nedre del af atmosfæren. Alle vejrsituationer afspejler sig i det tilhørende himmel- eller skybillede, og skyerne er et godt hjælpemiddel til at fatte vejret og dets omskiftelighed.

Alle er velkomne! For sejlklubbens medlemmer er aftenen gratis – gæster betaler en entre på 50 kr. Vi håber mange vil møde op.
Med sejlerhilsen på bestyrelsens vegne
Erling

Gråsæler.

Vi mødes igen onsdag den 9. nov. kl. 12.00 i klubhuset til hyggeligt samvær, et par stykker smørrebrød og kaffe.
Vi skal bl.a. snakke om den kommende sæson, så vi håber I har forslag til nye aktiviteter.

Tilmending senest søndag den 6. nov. til gudrunhvam@gmail.com eller 4019 5802

Virksund Havnecafe

Kære alle, bestyrelse, sejlere og gæster.

Det var med stor vemod, at vi i dag lukkede caféen – ikke kun for sæson 2016, men også for fremtiden. Vi vil gerne takke jer alle for den store opbakning, vi har fået de sidste 3 sæsoner. Vi har i den grad nydt at komme på arbejde, ikke kun for at betjene vores gæster, men også for det sociale samvær, vi har været en stor del af. Vi har lært så mange dejlige mennesker at kende, og vi kommer til at savne havnen og dets miljø. Tak også for den skønne afskedsgave. Vi håber, at i får en fantastisk sommer år 2017, så der kan komme vind i sejlene.

Hilsen

Tina og Mehran

Træ i båden

Igen i år tilbyder Løgstør Bådebyggeri en række kurser for bådejere og sejlere, der kan lide at arbejde med træ. Man kan lære at lave aptering til sin båd, lægge teak på kistebænke og dørk og meget mere. Læse mere på www.baadebygningskurser.dk. 

Venlig hilsen

Erling

Mastehuset – igen

Status Fredag morgen den 28.10.2017.
• Der er forsat en del der endnu ikke har anbragt deres master på hylderne i masteskuret..
• Alle der var skrevet på ventelisten den 20. har fået tildelt en plads Se opslag på porten i masteskuret. Herudover er de ”nye plads holdere” markeret på de enkelte hylder.
• Når alle der har eller har fået plads i 2016 er på plads gennemgår vi huset for at se om der eventuet er ledige pladser. Herom senere
• Der er fortsat enkelte der anbringer deres bom – og spillerstage – på hylderne i modstrid med de gældende regler. Få dem nu ud så de sidste master kan komme på plads.
• Master der ikke har fået plads i masteskuret anbringes på de udvendige hylder, på di ledige pladser eller på bukke langs skuret.
Det er beklageliget at pladsen er begrænset men vi gør vores bedste for af få alle på plads.
Forhåbentlig står det udvidede mastehus klar i efteråret 2017.
Peter W