Kalenderen her og nu

 • Ons 18/1: Gråsæler, Samvær i klubhuset
 • Ons 1/2: Gråsæler, Tanzania
 • Lør 4/2: Sejlklubben, generalforsamling
 • Ons 15/2: Gråsæler, \"Løgnehistorier\"
 • Ons 1/3: Gråsæler, smager snaps
 • Ons 15/3: Gråsæler, besøg på Neder Kjærsholm
 • Lør 25/3: Sejlklubben, kapsejladsregler
 • Ons 29/3: Gråsæler, vinterafslutning
 • Ons 19/4: Regelaften

Ny traktor til Havnen

20170109_112556

 

 

 

 

 

 

 

Her er et billede af vores “nye” traktor.

 

Bestyrelsesmøde i havnen

Hermed referat af bestyrelsesmøde 10. januar 2017

Virksund Lystbådehavns ordinære generalforsamling 2017

Indvarsling:

Virksund Lystbådehavns ordinære generalforsamling 2017

Tid : Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne § 11.a lørdag den 12. marts 2017

Sted: klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Dagsordenen i henhold til vedtægterne §11.g

Forslag til behandling: I henhold til vedtægternes § 11 . c:, indkaldes forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Forslag fremsendes til bestyrelse, Sekretæren på mail phworsoe@gmail.com

Forslagene skal være bestyrelsen i hende senest den 31. januar 2017.

Dagsorden samt forslag der fremlægges til behandling fremsendes ultimo februar og senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen

Mogens Hansen

Formand

Gråsæler

Næste arrangement er den 18. januar, hvor vi mødes til hyggeligt samvær i klubhuset kl. 12.00.

Tilmelding til gudrunhvam@gmail.com eller 4019 5802 senest søndag den 15. januar.

SejlSikkert ambassadør.

Niels-Ove Jespersen] er din SejlSikkert-ambassadør    

Niels-Ove Jespersen er SejlSikkert-ambassadør i Virksund lystbådehavn og kontaktperson for Søsportens Sikkerhedsråd til alle i havnen. Som SejlSikkert-ambassadør står Niels-Ove til rådighed, hvis du har spørgsmål om sikker adfærd til søs. Samtidig sætter Niels-Ove løbende fokus på at højne sikkerheden, det kan være gennem uddeling af materialer eller ved at sætte aktiviteter i gang i havnen. Du har måske også set ambassadørskiltet på havnen.

 

Landsdækkende indsats

Din lokale SejlSikkert-ambassadør er én blandt mere end 230 SejlSikkert-ambassadører, der det seneste år har meldt sig til at fremme sikkerhedskul­turen blandt fritidsfiskere og -sejlere på havnene og på vandet i Danmark. Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden står bag den landsdækkende indsats, der skal nedbringe antallet af drukneulykker og alvorlige hændelser blandt fritidsfiskere og -sejlere.

 

SejlSikkert-indsatsen har også en række sikkerhedsinstruktører tilknyttet. Din SejlSikkert-ambassadør kan derfor invitere en instruktør ud i jeres havn og afholde en sikkerhedsdemonstration om fx tjek af redningsveste. Du er meget velkommen til at tale med din SejlSikkert-ambassadør om ideer til klub-arrangementer over vinteren og i det tidlige forår.

 

Mange SejlSikkert-aktiviteter i 2017

Det seneste år er SejlSikkert-indsatsen blevet bygget op gennem store og små landsdækkende og lokale aktiviteter. I alt har der være afviklet 187 aktiviteter. 2017 bliver et år med endnu mere aktivitet, da netværket af SejlSikkert-ambassadører vokser stødt, og SejlSikkert-indsatsen samtidig bliver mere kendt ude omkring. Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden glæder sig over den store opbakning og ser frem til, at flere fiskere og sejlere sætter fokus på sikkerhed.

Mere information

Læs mere på sejlsikkert.dk

Like Facebooksiden: ’Sejl Sikkert – Brug Vesten’

Kontakt din SejlSikkert-ambassadør på e-mail: Nielsojespersen@gmail.com eller tlf. 40865849

De fem sejlråd

SejlSikkert-indsatsens budskaber er bygget op omkring de fem sejlråd:

 • Lær at sejle
 • Hold dit grej i orden
 • Planlæg din tur
 • Hav en livline til land
 • Brug vesten

 

VHF/DSC kursus.

Kurset tager sigte på en certifikat prøve. Der gennemgås apparatbetjening og antenneforhold, udtryk og definitioner, oprettelse og drift, frekvenser, adm. bestemmelser, nødkald og positionsangivelse, kalde- og svarform m.v.

Såfremt man har en VHF-DSC radio om bord er det lovpligtig at man har bestået prøven og har fået udstedt certifikat.

Der vil blive indkøbt bøger til kursisterne ved tilmelding.

Prisen for kurset og bøger vil være ca. kr. 1.050.

Kurset vil blive afholdt i klubhuset i Virksund, lørdag d. 25/2 og søndag d. 26/2, begge dage fra kl. 0900 – 1600.  Certifikat prøven vil også kunne afholdes i klubhuset i Virksund havn.

Der kan max deltage 15 personer på kurset.

Tilmelding på mail: nielsojespersen@gmail.com , eller på tlf. 40865849.

M.v.h. Niels-Ove Jespersen.

 

Stemningsbilleder fra “Urd”

urd-7-of-46 urd-8-of-46 urd-9-of-46 urd-23-of-46 urd-24-of-46 urd-28-of-46 urd-31-of-46

Forhøjet vandstand i Limfjorden.

img_0591

 

Stormen Urd gav forhøjet vandstand blandt andet i Limfjorden. Da vandet var på sit højeste i Virksund var vandstanden ca. 160 centimeter over daglig vande. Havnens broer og beddingspladser blev oversvømmet, heldigvis uden følgeskader.

Ved klubhuset nåede vandet inden for højvandssikringen, men det blev det ikke nødvendigt at starte pumperne op.

Godt Nytår,
Mogens Hansen,
Formand.

Nyhedsbrev fra Sejlklubben

Sejlklubben ønsker fortsat god juleferie og et rigtigt godt nytår til alle medlemmer og andre i Virksund havn.

Hermed følger endnu et nyhedsbrev fra sejlklubben.

nyhedsbrev-nr-3-december-2016

Venlig hilsen

Erling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Virksund Sejlklub

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i Virksund Sejlklub lørdag d. 4. februar kl. 14 i klubhuset.

Dagsorden kan ses her:

generalforsamling-2017-dagsorden

Venlig hilsen

Erling