Virksund Lystbådehavn - en tryg havn i limfjorden

Nyheder:

18.02.2019

BÅD ISÆTNING

Så er det ved at være tid, for planlægning af i sætning af bådene,

Her er de datoer der er planlagt til i sætningen(se link til fil herunder).

Vi ønsker alle en god sejler sæson.

Med venlig hilsen

Kranholdet

14.02.2019

Gråsæler
Program for besøget på Mariager Saltcenter onsdag den 27. feb.
Vi mødes ved Saltcentret kl 11.20.
 
Kl 11.30 til ca kl 13.00 går vi rundt på egen hånd.
I saltsydehytten fortæller en guide om saltets historie og
i biografen kan vi opleve minedriften, besøg i udstillingen og butikken, 
hvor der er mulighed for at købe salt til dit æg el. til badet.
Er der nogen som hellere vil have et saltbad er der også mulighed for det.
 
Entre til Saltcentret er 98,00 kr pr. person, er vi flere end 25 får vi nedsat prisen med 20 kr.
 
Kl 13.00 frokost i Cafe Saltbøssen ( Ligger ved siden af Saltcentret)
Frokostbuffet, 1øl el vand, kaffe og småkager, pris 180, kr.

29.01.2019

Ide- debatdag den 27. januar 2019

Der var igen i år, et flot, flot fremmøde. Tak til alle der vil bruge tid og energi på at være aktiv i havnen.

Det gør arbejdet lettere for os.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

29.01.2019

VHF-DSC kursus
kommunikation til søs

Kurset tager sigte på en certifikatprøve. Der gennemgås apparatbetjening og antenneforhold, udtryk og definitioner, oprettelse og drift, frekvenser, adm. bestemmelser, nødkald og positionsangivelse, kalde og svarform m.v.

Såfremt du har en VHF-DSC radio om bord er det lovpligtig at man har bestået prøven og fået udstedt certifikat.

Der vil blive indkøbt bøger til kursisterne ved tilmelding.

Pris for kurset og bøger vil være ca. kr. 1.100.

Kurset vil blive afholdt i klubhuset i Virksund, lørdag 23/2 og søndag  24/2, begge dage fra kl. 0900 - 1600. Certifikatprøven vil også kunne afholdes i klubhuset i Virksund.

Der kan max deltage 15 personer på kurset.

Tilmelding på mail: nielsojespersen@gmail.com, eller tlf. 40865849.

M.v.h. Niels-Ove Jespersen.

24.01.2019

Bestyrelsesmøde i havnen, januar 2019

02.01.2019

Takstbladet er blevet opdateret med 2019 priserne

29.12.2018

En beklagelse fra kasseren

På netop udsendte fakturaer, er der ved en fejl desværre skrevet:

"årsopkrævning for 2018". Dette er selvfølgelig ikke korrekt.

Fakturaen gælder for året 2019. Beklager taste fejlen.

MobilePay

Husk at bruge havnens nummer – 79031 – når der betales for diesel, kran, gæsteleje m.m.

  • Og HUSK at skrive hvad der betales for.

Referater fra ide- og debatdagen 27. januar 2019

Der deltog ca. 50, som blev delt op i 4 grupper. Flot, flot fremmøde. Dejligt at så mange har en mening om hvad der skal ske i vores havn, og de vil bruge tid på at give det videre.

Vi blev enige om at lave en ide- og debatdag igen i 2020.

Gruppe 1: Økonomi
Gratis bådpladser.
Der blev foreslået, at den gratis bådplads til bestyrelsesmedlemmer, værdimæssig kunne være prisen på en gennemsnitsplads i havnen.
Spørgsmålet om gratis bådpladser skal tages op på generalforsamlingen. Hvis der ikke skal være gratis bådplads til bestyrelsesmedlemmer, kræver det ændring af vedtægterne.
Der skal også tages stilling til, om kran- og traktorførere m.m. skal have gratis bådplads.

Rengøring.
Der skal være papir til at tørre hænderne i på toiletterne, og der skal kun komme 1 stykke papir ad gangen. Altså ikke som nu, hvor vi rykker en bane ud.
Rengøring skal specificeres i kontrakten med forpagteren, alternativ betal en anden for rengøring.

Terrasse.
Ja til glasafskærmning. Ja til (tunge) aflange borde og (stabel) stole. Ønske om markiser.

Hensættelser i budgettet til store udgifter.
Ja.

Gruppe 2: Renovering/ny materielhus
Huset skal fremtidssikres mod forhøjet vandstand.
Større baderum (familierum) end dem vi har i dag.
Der skal være en svingbane foran udgang fra mastehuset.
Byggeriet skal afstemmes med behovet hos havnens brugere:
                      sejlere, kajakroere, vinterbadere, ungdom
Traktorparkering kan foregå ved gammel materielgård.
Byggeriet skal vendes, så toiletforhold bliver orienteret mod havnen.

Gruppe 3: Bro 7, forslag til at gøre den bedre
Pladserne skal rettes op.
Der skal laves en læ væg over mod dæmningen.
Der skal opsættes bøjler til mågerne.
Der skal etableres hyggeområde ved broen.
Der skal gives information om, at gæstesejlere og autocampere, må grille ved klubhuset.

Gruppe 4: Nedsættelse af udvalg til f.eks. ”Vild med vand”, Madammerally m.m.
Der blev nedsat et udvalg til ”Vild med vand”, bestående af formændene for havnen, sejlklubben, kajakklubben og fritidsfiskerne. Første møde 12/2.

Vi takker alle for det flotte fremmøde, og bidrag med gode ideer m.m. Er noget glemt, så giv os besked.
Vi vil analysere alle input / ideer, og arbejde på at realisere så mange som muligt. 

Havnehygge i søndags hvor Kirsten og Poul Tøgersen sørgede for en rigtig hyggelig dag, med fælles sang.

Tak for det, og tak til de fremmødte, håber vi kan gøre det en anden gang.

Der er sidste havnehygge søndag den 17 feb. Kl. 13 som vi plejer, håber vi ses ;-)

Tilmeld dig til nyhedsbrev

Modtag en e-mail med nyheder

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet

Virksund Havkajak

Roning og Fællesskab

Havkajakroning i Virksund Havkajakklub er en genvej til aktivt friluftliv, unikke naturoplevelser og godt kammmeratskab.

I sommerhalvåret ror vi sammen hver tirsdag aften og lørdag formiddag.

Turudvalget arrangerer i sommerhalvåret heldagsture og ture af længere varighed med overnatning.

Virksund LystbÄdehavn

Medlemskab af Virksund Lystbådehavn

Ønsker du en bådeplads af vores skønne havn, kræver det medlemskab af havnen, som er en selvejende forening.

Henvendelse om medlemskab kan ske til:

kasseren:    

tlf. 5137 1444

mail: 

slaabrok@post8.tele.dk

alternativt til formanden :

Tlf. 4086 5849

mail: 

nielsojespersen@gmail.com 

Virksund Sejlklub

Stedet for de aktive sejlere, her møder du alle mulige interesser, Sejlerskole, Pigesejlads, ungdomssejlerne, kapsejlads mm. mm.

Klik dig videre fra billedet her over, direkte ind i sejlskibenes univers. God tur

 

Maren & Trangmanden

Maren & Trangmanden

her vil vi gerne tilbyde vores gæster: "God mad, lavet fra bunden."
Følg med i den løbende opdatering af vores menukort.

 

Havnens sponsorer