Kalenderen her og nu

  • Events are coming soon, stay tuned!

Det forlyder at …

Årets kursister til praktisk duelighed går til sagen med liv og sjæl. Efter at have øvet “mand over bord” med den sædvanlige dukke syntes én af kursisterne, at der skulle mere realisme ind i undervisningen. Under “Spir” s anløb til dens plads placerede han derfor sit tyngepunkt (for) langt ude – i en klassisk Gøg & Gokke-positur – med fødderne på båden og hænderne på en fortøjningspæl. Mens båden langsomt blev presset væk fra pælen udstødte han endda til lejligheden passenede – og meget realistiske – udråb (der dog ikke skal citeres her) inden med et stort – og realistisk – plask indledte årets badesæson. Derved fik han også konstateret at han redningsvest straks pustede sig op som den skulle, at hans pose til telefonen er vantæt og at det var rigtigt det han lige havde lært – at badestigen på agterspejlet fungere udmærket til at bjærge en overbordfalden, der er ved (spruttende) bevidsthed. Vi arbejder på at fremskaffe den fotodokumentation, der straks tilflød Facebook eller noget.
Det forlyder også at…
 
En anden af kursusbådene måtte opgive at bjærge dukken, da den efter flere forsøg drev ind på for lavt vand. Efter sejladsen måtte instruktøren derfor – i det svindende dagslys – gå den tunge gang langs kysten nord for Sundstrup for at finde en “strandvasker”.
Også skræmmende realistisk !
Venlig hilsen
En instruktør.

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport – AOF Skive

Kurset forløber over to aftener, og første kursus er planlagt til at finde sted den 13.-14. juni kl. 18-22 på AOF Centret i Skive. Instruktøren er Jan Glüich Hansen, og kurset vil koste kr. 590,- pr. person inkl. materialeudgifter. Førstehjælpsbeviset vil gælde i to år. Kurset henvender sig til alle, der sejler med både under 15 m, dvs. speedbåde, jetski, vandscootere, kajakker, kanoer, robåde osv.
Nærmere informationer og tilmelding på
http://www.aof-skive.dk/kurser/Mennesker+imellem/Foerstehjaelp/4233625/

Forsommersejlads 2017 – Gråsælerne

Forsommersejlads 2017

Gråsælerne indbyder til forsommer sejlads i Limfjorden

Forslag – en sejltur hvor der også er lagt vægt på det sociale

Fra mandag den 19. juni  og afslutter som en del af havnens fælles klubtur

der afvikles i week-enden den 24/25. juni

Mors rundt – hvor vi kan besøge nogle af følgende havne

Sundsøre – Rønbjerg – Ejerslev – Thisted – Doverodde – Sillerslev – Glyngøre

Eller hvad der er stemning for eller hvad vej vinden blæser.

Turen afsluttes på Fur som en del af klubturen

Fællesgrill – hver båd bidrager til ta selv bord – evt. en aften hvor vi spiser ude

måske lidt fællessang der kan suppleres med et musikinstrument, som meget gerne må medbringes.

vi medbringer spil: petanque – kongespil, hvis nogen kan supplere vil det være fint,

så der kan dystes!

Dagsetaperne vil ikke være for lange, så der vil være mulighed for at støde til senere eller sejle hjem tidligere.

Vi vil gerne have en tilkendegivelse om man ønsker at deltage, vi vil så foreslå et tidspunkt hvor vi kan mødes på havnen, for at aftale nærmere.

Send e-mail til upworsoee@hotmail.com eller evt. tlf. 29471848 Ulla Worsøe

senest torsdag den 8. juni.

Alle havnens medlemmer er selvfølgelig velkommen Gråsæl eller ej.

Forgasterne – Gudrun Hvam, Inger Birkkjær og Peter Worsøe

Ungdomsproblemer!!

Problem løst!! – Steen Hørup er ny instruktør i ungdomssejladsen

Nærmere oplysninger følger snarest.

Vi har et problem – Hjælp!
Vi har pludselig fået et akut problem i ungdomsafdelingen.

Virksund Sejlklub har nogle unge mennesker, som meget gerne vil sejle joller; men vi mangler en instruktør/tovholder !!!!!!!!

Vi har accept fra flere, som meget gerne vil være faste hjælpere, men som ikke kan påtage sig instruktørrollen.

Kan du træde til og hjælpe de unge mennesker? Det er vigtigt.
Bemærk, at du ikke vil stå alene med opgaven. Der er godt med hjælpere, som kan være praktiske grise.

Kom ud af busken – ungdomssejlerne og vores forening har brug for dig ….. Nu!!
Kontakt Kenneth på 5161 9986 eller på kenneth@kortcenter.dk – alternativt en anden fra bestyrelsen.

Formandens blog.

Til orientering har jeg talt med direktør Peter Jacobsen, 10-4, Viborg. Vi har fået en aftale om, at vi får 20% på Hempels malinger. Ved kassen skal vi bare nævne Virksund Lystbådehavn.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig: Sekretær Birgitte Hansen, kasserer Leif Folke og næstformand Kaare Johannesen. Arbejdsfordelingplan er udfærdiget og bliver sat på hjemmesiden.

Vi er nu godt igang med bådisætning, men mangler stadig at få bevis for ansvarsforsikring. Alle bådejere anmodes om at sende kvittering for betalt ansvarsforsikring til vores mail: Virksund-lystbaadehavn@privat.dk

Vi har i bestyrelsen haft kontakt til en forsikringsmægler, hvor vi har fået nedsat præmien for nogle forsikringer, ligeledes havde vi nogle forhold hvor vi var dobbeltforsikret. Vi har også fået hævet forsikring ved kranløft til 1. mill. kr.

Husk at komme til vores arbejdsdag søndag den 30. april, hvor vi mødes i klubhuset kl. 0900. Til frokost vil der være fælles spisning i klubhuset, hvor Merete har forberedt noget godt mad til os.

 

Ny cafebestyrer: Bestyrelsen har ansat Merete Halberg som cafebestyrer. Vi havde et møde med Merete i søndags og hun var meget interesseret i at overtage cafeen fra den 1/4-17. Merete har haft flere restauranter i Midtjylland og har de sidste 10 år drevet cafeen i Hald-Ege hallen. Vi mener i bestyrelsen at Merete er meget kvalificeret til at drive vores cafe og vi ser frem til et godt samarbejde.

Vi har nu søgt byggetilladelse til vores nye legeplads og skal igang her i foråret. Jeg håber at mange af vores medlemmer vil være med til dette projekt og som vil være til gavn for alle os som færdes i området.

Vi har allerede haft flere møder i bestyrelsen og jeg føler, at alle vil levere en arbejdsindsats og jeg er sikker på at vi får et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen og som vil være til gavn for alle medlemmer.

Ny kontrakt: Der er tegnet ny kontrakt med Jens Burchardt og som er gældende i 2 år.

 

 

 

MAREN OG TRANGMANDEN

Søndag aften den 14. maj serveres kun:

Morsdags menu

Rejecocktail med avocado

Helstegt oksefilet med små ovnbagte kartofler,
ærter og bearnaise

Brownies med is og jordbær
2 retter 98 kr.

3 retter 125 kr.
Man kan reservere i klubhuset
eller på tlf. 21690311

Åben båd og Vild med Vand.

D. 10. juni 2017 kl 10-16 deltager havnen og alle brugerne af havnen i det landsdækkende arrangement Vild med Vand.

I denne forbindelse har vi brug for nogle både, som vil være åbne for besøg fra potentielle nye brugere.
Så vi efterlyser hermed nogle frivillige, som vil stille sig selv og deres båd til rådighed for besøg.

Vi taler om besøg inkl. en lille snak – ikke tursejlads!

Meld meget gerne tilbage til Kenneth Stjerneby Mortensen på tlf 5161 9986 eller på email kenneth@kortcenter.dk<mailto:kenneth@kortcenter.dk>.

mvh. Kenneth

Bestyrelsesmøde i havnen

Referat af bestyrelsesmøde 25. april 2017 er uploaded

klik videre på linket her over eller gå ind under referater fra havnen, for at blive orienteret

Gråsælerne 2016/2017.

Vi afsluttede sæsonen den 29. marts med hyggeligt samvær omkring en god frokost i klubhuset.
I løbet af sæsonen har vi haft 11 arrangementer – de 5 har været i klubhuset,
hvor vi bl.a. har haft foredrag af Poul Højlund, der fortalte om sit farverige liv.
Havnens julefrokost blev i 2016 arrangeret af Gråsælerne.
Vi har besøgt Energi Museet i Tange, spillet nytårsbowling,
besøgt Skals Efterskole, med rundvisning og foredrag af Svend Primdahl om Tanzania,
Besøgt Viskum Snaps og Neder Kjærsholm Hovedgård.
På det sidste møde kom der forslag til aktiviteter i den kommende sæson –
bl.a. en dagstur til Fur med egen chauffør. Det er fastsat til den 25. oktober, nærmere herom senere.
Den 22. november skal vi på en guidet rundtur på Bruunshåb Papfabrik – et af Danmarks arbejdende fabriksmuseer.
Herudover blev der vist interesse for en forsommer-sejltur i Limfjorden – planlægningen er i fuld gang.
Gråsælerne har været i gang siden 2010 – lidt fornyelse er påtrængt – måske er der gråsæler,
der kunne tænke sig at bidrage med ideer og gennemførelse.

Duelighedsbevis, den praktiske del

Træning og praktisk duelighedsprøve
I et samarbejde mellem Viborg og Virksund Sejlklub gennemføres henover vinteren og foråret teoretisk og praktisk uddannelse i duelighedssejlads. Den teoretiske del af uddannelsen er velgennemført og afsluttet. Nu udestår blot den sidste, praktiske del.

Den praktisk del af uddannelsen varetages af Virksund Sejlklub og gennemføres som træning i farvandet ud for Virksund henholdsvis 18. maj og 1. juni i perioden kl. 19 – 21. Træningen gennemføres med 10 – 12 kursister i fire både med instruktører fra sejlklubben. Formålet med træningen er at gøre kursisterne sikre i at manøvrere sejlbåde med motor og afprøve nogle af de teoretiske færdigheder i praksis. Indtægterne, som kommer ind gennem sejlklubbens træning, tilfalder ubeskåret klubben.

Uddannelsen afsluttes med at kursisterne aflægger den praktiske duelighedsprøve med ekstern censor. Sejlklubben vil gerne på forhånd takke de fire erfarne instruktører, som velvilligt har stillet sig rådighed med sejlbåd under træningen frem mod den praktiske duelighedsprøve 10. juni.