Kalenderen her og nu

  • Events are coming soon, stay tuned!

Ny legeplads i børnehøjde

legeplads

Så sker det legepladsen bliver sat op i uge 26 Så vi er klar til sommerferien, det har været lidt af en kamp at nå i mål med byggetilladelse og div. Frednings godkendelser.

Havnen vil gerne takke alle vores sponsorer for den store hjælp, uden jer ville vi ikke kunne have lavet det.

Det skrev vi i oktober 2016:

Børnenes og havnens ønsker om en tidssvarende lovlig legeplads, der vil skabe glæde i mange år, er som illustrationen ovenfor.

Gynger til alle størrelser og et legetårn er de nye tiltag, skibet og vippen har vi allerede. Derudover nyt faldunderlag samt en betonmur, så højvandssikring forlænger levetiden og lader faldunderlaget forblive intakt.

Virksund Lystbådehavn søger legepladssponsorer.

Alle beløb er velkomne. Ved sponsorat over 5000 kroner vil det være muligt at få firmalogo på betonmuren rundt om legepladsen.

Såfremt du er interesseret bedes du ringe/skrive til Birgitte Hald Hansen (plads 613) hald-hansen@hotmail.com – mobil 22705761

I skrivende stund mangler vi 90 tkr.

nyt fra kran-folket

Kran og traktorlisten er opdateret.

se under havnen/kran

Sejl hurtigst rundt om Rotholm

Find den perfekte dag med rigelig vind og den rigtige vindretning eller nyd blot en god dag på vandet med et enkelt formål, at sejle hurtigt rundt om Rotholm. Nu er reglerne for egen sejlads rundt om Rotholm lagt på hjemmesiden under “kapsejlads” og “kapsejladsregler”, så det er muligt at begynde at dyste med andre om, hvem der kan sejle hurtigst rundt om den flade fugleø ved Hvalpsund. Sejladsen foregår under egen kontrol og tidtagning. Bemærk, at der herudover er fastlagt nogle få andre formelle regler om fotodokumentation ved passage af sømærker. Alt dette kan du læse nærmere om på hjemmesiden. Resultaterne kan følges gennem resten af sæsonen og vil blive lagt ud – i takt med at de kommer i hus og registreres. God dyst.

Det forlyder at …

Årets kursister til praktisk duelighed går til sagen med liv og sjæl. Efter at have øvet “mand over bord” med den sædvanlige dukke syntes én af kursisterne, at der skulle mere realisme ind i undervisningen. Under “Spir” s anløb til dens plads placerede han derfor sit tyngepunkt (for) langt ude – i en klassisk Gøg & Gokke-positur – med fødderne på båden og hænderne på en fortøjningspæl. Mens båden langsomt blev presset væk fra pælen udstødte han endda til lejligheden passenede – og meget realistiske – udråb (der dog ikke skal citeres her) inden med et stort – og realistisk – plask indledte årets badesæson. Derved fik han også konstateret at han redningsvest straks pustede sig op som den skulle, at hans pose til telefonen er vantæt og at det var rigtigt det han lige havde lært – at badestigen på agterspejlet fungere udmærket til at bjærge en overbordfalden, der er ved (spruttende) bevidsthed. Vi arbejder på at fremskaffe den fotodokumentation, der straks tilflød Facebook eller noget.
Det forlyder også at…
 
En anden af kursusbådene måtte opgive at bjærge dukken, da den efter flere forsøg drev ind på for lavt vand. Efter sejladsen måtte instruktøren derfor – i det svindende dagslys – gå den tunge gang langs kysten nord for Sundstrup for at finde en “strandvasker”.
Også skræmmende realistisk !
Venlig hilsen
En instruktør.

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport – AOF Skive

Kurset forløber over to aftener, og første kursus er planlagt til at finde sted den 13.-14. juni kl. 18-22 på AOF Centret i Skive. Instruktøren er Jan Glüich Hansen, og kurset vil koste kr. 590,- pr. person inkl. materialeudgifter. Førstehjælpsbeviset vil gælde i to år. Kurset henvender sig til alle, der sejler med både under 15 m, dvs. speedbåde, jetski, vandscootere, kajakker, kanoer, robåde osv.
Nærmere informationer og tilmelding på
http://www.aof-skive.dk/kurser/Mennesker+imellem/Foerstehjaelp/4233625/

Forsommersejlads 2017 – Gråsælerne

Forsommersejlads 2017

Gråsælerne indbyder til forsommer sejlads i Limfjorden

Forslag – en sejltur hvor der også er lagt vægt på det sociale

Fra mandag den 19. juni  og afslutter som en del af havnens fælles klubtur

der afvikles i week-enden den 24/25. juni

Mors rundt – hvor vi kan besøge nogle af følgende havne

Sundsøre – Rønbjerg – Ejerslev – Thisted – Doverodde – Sillerslev – Glyngøre

Eller hvad der er stemning for eller hvad vej vinden blæser.

Turen afsluttes på Fur som en del af klubturen

Fællesgrill – hver båd bidrager til ta selv bord – evt. en aften hvor vi spiser ude

måske lidt fællessang der kan suppleres med et musikinstrument, som meget gerne må medbringes.

vi medbringer spil: petanque – kongespil, hvis nogen kan supplere vil det være fint,

så der kan dystes!

Dagsetaperne vil ikke være for lange, så der vil være mulighed for at støde til senere eller sejle hjem tidligere.

Vi vil gerne have en tilkendegivelse om man ønsker at deltage, vi vil så foreslå et tidspunkt hvor vi kan mødes på havnen, for at aftale nærmere.

Send e-mail til upworsoee@hotmail.com eller evt. tlf. 29471848 Ulla Worsøe

senest torsdag den 8. juni.

Alle havnens medlemmer er selvfølgelig velkommen Gråsæl eller ej.

Forgasterne – Gudrun Hvam, Inger Birkkjær og Peter Worsøe

Ungdomsproblemer!!

Problem løst!! – Steen Hørup er ny instruktør i ungdomssejladsen

Nærmere oplysninger følger snarest.

Vi har et problem – Hjælp!
Vi har pludselig fået et akut problem i ungdomsafdelingen.

Virksund Sejlklub har nogle unge mennesker, som meget gerne vil sejle joller; men vi mangler en instruktør/tovholder !!!!!!!!

Vi har accept fra flere, som meget gerne vil være faste hjælpere, men som ikke kan påtage sig instruktørrollen.

Kan du træde til og hjælpe de unge mennesker? Det er vigtigt.
Bemærk, at du ikke vil stå alene med opgaven. Der er godt med hjælpere, som kan være praktiske grise.

Kom ud af busken – ungdomssejlerne og vores forening har brug for dig ….. Nu!!
Kontakt Kenneth på 5161 9986 eller på kenneth@kortcenter.dk – alternativt en anden fra bestyrelsen.

Formandens blog.

Til orientering har jeg talt med direktør Peter Jacobsen, 10-4, Viborg. Vi har fået en aftale om, at vi får 20% på Hempels malinger. Ved kassen skal vi bare nævne Virksund Lystbådehavn.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig: Sekretær Birgitte Hansen, kasserer Leif Folke og næstformand Kaare Johannesen. Arbejdsfordelingplan er udfærdiget og bliver sat på hjemmesiden.

Vi er nu godt igang med bådisætning, men mangler stadig at få bevis for ansvarsforsikring. Alle bådejere anmodes om at sende kvittering for betalt ansvarsforsikring til vores mail: Virksund-lystbaadehavn@privat.dk

Vi har i bestyrelsen haft kontakt til en forsikringsmægler, hvor vi har fået nedsat præmien for nogle forsikringer, ligeledes havde vi nogle forhold hvor vi var dobbeltforsikret. Vi har også fået hævet forsikring ved kranløft til 1. mill. kr.

Husk at komme til vores arbejdsdag søndag den 30. april, hvor vi mødes i klubhuset kl. 0900. Til frokost vil der være fælles spisning i klubhuset, hvor Merete har forberedt noget godt mad til os.

 

Ny cafebestyrer: Bestyrelsen har ansat Merete Halberg som cafebestyrer. Vi havde et møde med Merete i søndags og hun var meget interesseret i at overtage cafeen fra den 1/4-17. Merete har haft flere restauranter i Midtjylland og har de sidste 10 år drevet cafeen i Hald-Ege hallen. Vi mener i bestyrelsen at Merete er meget kvalificeret til at drive vores cafe og vi ser frem til et godt samarbejde.

Vi har nu søgt byggetilladelse til vores nye legeplads og skal igang her i foråret. Jeg håber at mange af vores medlemmer vil være med til dette projekt og som vil være til gavn for alle os som færdes i området.

Vi har allerede haft flere møder i bestyrelsen og jeg føler, at alle vil levere en arbejdsindsats og jeg er sikker på at vi får et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen og som vil være til gavn for alle medlemmer.

Ny kontrakt: Der er tegnet ny kontrakt med Jens Burchardt og som er gældende i 2 år.

 

 

 

MAREN OG TRANGMANDEN

Søndag aften den 14. maj serveres kun:

Morsdags menu

Rejecocktail med avocado

Helstegt oksefilet med små ovnbagte kartofler,
ærter og bearnaise

Brownies med is og jordbær
2 retter 98 kr.

3 retter 125 kr.
Man kan reservere i klubhuset
eller på tlf. 21690311

Åben båd og Vild med Vand.

D. 10. juni 2017 kl 10-16 deltager havnen og alle brugerne af havnen i det landsdækkende arrangement Vild med Vand.

I denne forbindelse har vi brug for nogle både, som vil være åbne for besøg fra potentielle nye brugere.
Så vi efterlyser hermed nogle frivillige, som vil stille sig selv og deres båd til rådighed for besøg.

Vi taler om besøg inkl. en lille snak – ikke tursejlads!

Meld meget gerne tilbage til Kenneth Stjerneby Mortensen på tlf 5161 9986 eller på email kenneth@kortcenter.dk<mailto:kenneth@kortcenter.dk>.

mvh. Kenneth