Bestyrelsen i Virksund Lystbådehavn

Bagerst tv: Mary-Ann Christiansen (sekretær), Allan Handberg, Kirsten Pugholm (formand), Rene Fjellerup(suppleant), Gerda Pedersen (kasserer) Forrest tv: Kristian Brøns Nielsen, Erik Nymann (næstformand), Ole Lauritsen (suppleant).

Bestyrelse Virksund Lystbådehavn

Navn

Mail

Telefon

Formand:
Kirsten Pugholm

kirstenpugholm@hotmail.com

25272030

Næstformand:

Erik Nymann  

eriknymann61@gmail.dk

20124511

Kasserer:

Gerda Pedersen 

slaabrok@post8.tele.dk 

 51371444

Sekretær:

Mary-Ann Steenbryggen Christiansen 

msteenbryggen@gmail.com

42305588

Best. medl.:

Kristian Brøns Nielsen

kristian@broenscounsult.dk

20141733

Best. mdl.:

Allan Handberg

(Koordinator kranteam) 

ahandberg@gmail.com 

20252978 

Suppleant:

Rene Rosenlund Fjellerup   

gus-sid@hotmail.com 

24345689 

Suppleant:

Ole Lauridsen

olauid66@gmail.com 

30265525