Forside

 

 Hvorfor sejle?

Der er sikkert mange bud på, hvorfor vi sejler. Men fælles for alle sejlere er nok, at vi gerne vil opleve glæden ved udfordringerne på havet. Det er nok også at drømme og lægge planer om at sejle afsted. Det er at få båden til at sejle – og gerne godt. Det er at blive tvunget til at tage beslutninger og udvise ansvar. Det er at udvise godt sømandsskab om bord og få det hele til at fungere. Der er at få teori og praksis til at gå op i en højere enhed, når man skal navigere for at komme sikkert frem. Det er at pusle med og forbedre båden vinter og sommer.

Følger du med i Volvo Ocean Race?

Når det blæser kraftigt fra vest kan jeg godt få den tanke, at bølgerne i Lovns Bredning næsten virker voldsommere end bølgerne på det mere åbne hav. Den vestlige vind giver bølgerne kraft fra Astrup Vig, når de accelerer mod øst over til Ulbjerg. De har en vis styrke, når de rammer en krydsende båd. Du kan normalt ikke skære op med din båd mod bølgernes toppe eller falde af og få fart ned af bølgerne, som du kan i Kattegat med højere og længere bølger, fordi afstanden mellem bølgerne er så kort i Lovns. Du ser blot en rullende mur af bølger repetere anslag mod båden. Du får kontant afregning for din sejlerbedrift og får bølgerne henover båd og besætning. Nogle gange opleves, at bådens rig sågar står og dirrer som en form for eftervirkning af det bratte anslag.

Oplevelserne for besætningerne i Volvo Ocean Race, er sandsynligvis en smule voldsommere end i Lovns, når de ens designede sejlbåde skærer Stillehavets bølger. Det kan du faktisk forvisse dig om ved selvsyn, såfremt du går ind på www.volvooceanrace.com og følger sejladsen rundt om jorden. Lige nu er bådene på vej fra Hong Kong til Auckland.

Fra de daglige rapportager, fra billeder og film på hjemmesiden, får du en fornemmelse af, hvilke kræfter, der er i spil, hvor bådene ligger, hvilke ruter de vælger og ikke mindst hvad der kræves af båd, sejl, rig og besætning. Prøv at besøge hjemmesiden og få en ny oplevelse.

Hvor er de første forårsbebudere?

Om en måned går vi ind i foråret. Enkelte måger sværmer allerede i luften over Virksund. De har sikkert reder et sted i nærheden – måske på Rotholm. Antallet af lyse timer er stigende, men ellers er der fortsat ikke mange tegn på, at foråret vil komme. Vejrudsigten og termometernålen peger fortsat mod vinter. Virksund Slusen er ligeledes lukket for sejlende. Vinterpresenningerne er sirligt bredt ud over de fleste både på land. Ingen forårstegn.

Der ligger sågar for øjeblikket et tyndt lag is i den inderste del af havnen som en slags glaseret fernis over vandspejlet.

Nogle kan sikkert huske ismeldingerne i radioen, når vinteren var sit højeste. Den tidligere skibskaptajn i handelsflåden, med det i øvrigt helt passende fornavn – Anker, kunne sommetider med alvorstung radiostemme fortælle, at skibe med ringe maskinkraft skulle holde sig fra de indre danske farvande. Dertil når vi næppe i år. Til beroligelse skal fortælles, at det skal fryse i ca. 20 dage mere, før isen kan begynde at bære og udgøre et problem.

I slutningen af april vil de fleste både være sat i søen.

Vil du prøve? 100 sømil i Limfjorden – single eller double handed

”100 mil i Fjorden” giver dig hermed udfordringen og muligheden for at prøve dig af.

I noget af det bedste sejlervand i Danmark kan du prøve dig selv af og blive udfordret af danske og udenlandske sejlere til en sejlads på knap 100 sømil i den nordvestlige del af Limfjorden.

Sejladsen starter og slutter i Struer og går under den flotte Sallingsundbro hele 2 gange, op langs østkysten af Mors til Feggeklit og over til Løgstør Rende og ned langs vestkysten af Himmerland forbi Ertebølle og rundt om Rotholm ved Hvalpsund og ind gennem Fur Sund og sydpå langs Salling helt til den nyanlagte Handbjerg Marine inden den sidste sløjfe tilbage til Struer Havn.

Starten går fredag den 15. juni kl. 13.00 med første start med forventet ankomst tilbage til Struer lørdag formiddag for de første både.

Sikkerheden vil være i top og Marinehjemmeværnet vil overvåge sejladsen, ligesom sejladsen kan følges af interesserede i samarbejde med Keep Sailing.

Deltagergebyret for sejladsen er kr. 750,00 for singlehanded og kr. 1.500,00 for doublehanded.

Deltagergebyret dækker udover startgebyr, også finisher polo-shirt, morgenmad fredag, frokost fredag og festmenuen lørdag aften for skipperen, samt besætningsmedlem ved doublehanded sejlads.

Se mere om sejladsen og stævnet på www.100milifjorden.dk.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Otto G. Jensen på mail info@100milifjorden.dk

Er sejlklubben i live?

Jeg vil allerførst på egne og den ny bestyrelses vegne takke for valget og for jeres opbakning i forbindelse med den nyligt afholdte generalforsamling i sejlklubben. Den nye bestyrelse omfatter nu Karin Henriksen (kasserer), Carsten Overgaard, Kenneth Stjerneby Mortensen, Susanne Fogtmann, Per Petersen og så mig.

Vi vil naturligvis gå til de daglige opgaver med den nødvendige ydmyghed og håber, at vi kan leve op til jeres forventninger. Vi vil søge at arbejde som et hold, være synlige og fordele opgaverne hensigtsmæssigt imellem os, så vi får en god sejlersæson 2018.

Jeg vil også benytte denne lejlighed til at takke den afgående formand Kenneth Stjerneby Mortensen samt bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Christensen og Sven Primdal for deres indsats i bestyrelsen og klubben i gennem mange år. Det er glædeligt at kunne fortælle, at alle tre fortsætter med at yde en indsat for sejlklubben. Det sker imidlertid på andre poster i udvalgene.

Jeg er enig med den afgående formand om, at klubben jo er fuld af liv, engagement og aktiviteter. Det viser sig faktisk, at op mod en tredjedel af sejlklubbens medlemmer er repræsenteret i klubbens forskellige udvalg. Jeg tror, at dette er et særkende for denne klub og klublivet i Virksund. Det frivillige arbejde i udvalgene og medlemmernes engagement udgør selve limen, som binder klubben sammen og får den til at fungere så glimrende i hverdagen. Det er et rigtigt godt fundament, som vi skal dyrke og fortsat skal værne om.

Jeg ser frem til en fantastisk sæson i Virksund og håber på et godt fremmøde til klubbens aktiviteter og ikke mindst et fantastisk sejlervejr.

De bedste sejlerhilsen Jens Kofoed

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.