Referat fra bestyrelsesmødet 5. januar

Deltagere:Kirsten Pugholm (KP) – formandMary-Ann S. Christiansen (MAC) – næstformandGrete Glerup (GG) – sekretærPer Nielsen (PN) – kassererKristian Brøns Nielsen (KBN)Allan Handberg (AH)Suppleanter:Rene Fjellerup (RF)Søren Barasinski (SB)REFERAT: Bestyrelsesmøde torsdag den 5. januar, 2023 kl. 17.00 i klubhusetForslag til dagsorden:1. Godkendelse Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 1. december

Deltagere:Kirsten Pugholm (KP) – formandMary-Ann S. Christiansen (MAC) – næstformandGrete Glerup (GG) – sekretærPer Nielsen (PN) – kassererKristian Brøns Nielsen (KBN)Allan Handberg (AH)Suppleanter:Rene Fjellerup (RF)Søren Barasinski (SB)Afbud: Søren Barasinski Bestyrelsesmøde torsdag den 1. december, 2022 kl. 17.00 i klubhuset Forslag Læs mere