Kranteam

Kranteamet har ansvar for at isætte og optage både. Krantemaet betjener havnens kran, afhenter både og hensætter både i havnens stativer.

Står du i en situation, hvor din båd enten skal sættes i vandet eller skal tages på land ved hjælp af havnens kran skal du kontaktet kranteamet. Kranen benyttes også til at tage master op og sætte master i sejlbådene. Havnenskranens løftekapacitet er 12 tons.

Hvert år laves en plan for isætning af både om foråret og optagning i efteråret. Hver enkelt bådejer har selv ansvar for at reservere tid i denne plan. Her på hjemmesiden informeres om, hvornår planen er tilgængelig, så man som bådejer kan booke tid til båd og evt. mast.

DOWNLOAD PLAN FOR BÅDOPTAGNING 2023

DOWNLOAD PLAN/VILKÅR FOR OPTAGNING MED MAST 2023

Såfremt det ikke er muligt for dig som bådejer at finde tid i forbindelse med de fælles bådoptagnings- eller isætningsdage, må du selv aftale tid og pris med en vognmand, kranfører og en traktorfører.  

Bestyrelsesmedlem Allan Handberg koordinerer aftaler i kranteamet mv. Han kan kontaktes på mail ahandberg@gmail.com eller telefon 20252978.

Både kan optages med vognmand og herefter transporteres væk fra havnen. Kranteamet skal i disse tilfælde have oplyst tidspunktet for optagning, da disse tidspunkter ikke må kollidere med havnens brug af havnekranen mv.

Havnen arrangerer i øvrigt ikke fælles bådoptagning eller – isætning med vognmand. Dette indebærer, at bådejere, der skal benytte vognmand, selv må bestille tid hertil. 

Sikkerhed: Kranteamet sammensætning sikrer at der er godkendte, uddannede kranfører til alle typer løft. Når kranen er i brug , skal alle inden for afspærringen anvende værnemidler såsom hjelm og sikkerhedssko.

Kranførere:

Navn:

Både til 4,3t:

Alle både:

Master:

Tlf.nr.

Mail:

Kåre Johannesen

X

 

X

40339171

foss@fiberfart.dk

Martin Lindgaard

 

X

X

51814126

martin.lindgaard@hotmail.com

Dan B. Nielsen

 

X

X

51886579

danbnielsen@gmail.com

H.C. Hvam (Sjas)

 

X

X

97541002

gudrunhvam@gmail.com

Leif Støttrup

X

 

X

22828069

viviogleif@gmail.com

Ole Boel Pedersen

X

 

X

30205604

ole-boel@webspeed.dk

Erik Nymann

 

X

X

20124511

nymann@enymail.dk

Allan Handberg

  

X

20252978

ahandberg@gmail.com

Ulf

  

X

86667014

ulfporsekarisen@gmail.com

Traktorførere:

Navn:

Alle både:

Tlf.nr.

Mail:

Martin Nielsen

X

30925809

manie650@gmail.com

Elo Fogtmann

X

40145854

susannef392@gmail.com

Carl Erik

X

28760310

carlerik@oncable.dk

Martin Lindgaard

(Enkelte både)

51814126

martin.lindgaard@hotmail.com

Søren Jensen

X

24207726

skj@gmail.com