Arbejdsdag i Virksund Lystbådehavn

Lørdag den 29. april fra 9.30-12.30 afholdes arbejdsdag. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Afsluttes med fælles spisning. Mere information kommer senere.

Velkomstaften

Sejlklub og lystbådehavn arrangerer velkomstaften for nye medlemmer.

Målerdag

Opmålerdag arrangeret af sejlklubben

Generalforsamling Virksund Lystbådehavn

Dæmningen er lukket fra d. 10. – 24. marts 2023 pga. renovation. Derfor vælges det at afholde den Ordinære generalforsamling d. 4. marts, kl. 13.00, 2023. Alle indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. januar. Mvh, Bestyrelsen