Kalenderen her og nu

  • Events are coming soon, stay tuned!

Tilmelding

dsc_0052På prøve

Har du lyst bare at prøve at sejle for at se om det er noget for dig kan det ar­ran­ge­res ved at tage kon­takt til en af kon­takt­per­so­ner­ne. Du kan sejle gra­tis de før­ste par uger ind­til du er­fa­rer om det også er noget for dig.

 

Pri­ser

Se ven­ligst på hjem­mesi­den under me­nu­punk­tet: Pri­ser.
Hvis du ikke har en nor­mal fri­tidsu­lyk­ke­for­sik­ring, bør der teg­nes en.

 

Ind­mel­del­se

Hvis du har lyst til at sejle i ung­doms­af­de­lin­gen i Virks­und, bedes du rette hen­ven­del­se til vores ung­dom­s­kon­takt:
Kaare på te­le­fon 42 80 42 99 eller på
e-​mail: x_​broens@​hotmail.​com

Du kan også re­kvi­re­re en ind­mel­del­ses­blan­ket hos Jane på jane@​hjemme-post.​dk