Bestyrelsesmøde den 5. november 2020

Den 5. november 2020 holdt bestyrelsen i Virksund Havn bestyrelsesmøde. Deltagere: Kirsten Pugholm (KP)-formand / Erik Nymann (ENY) – næstformand /Kristian Brøns Nielsen (KBN) / Allan Handberg (AH) /Gerda Pedersen (GP)– kasserer / Mary-Ann S. Christiansen (MAC) – sekretær / Læs mere

Bestyrelsesmøde den 5. oktober 2020

Den 5. oktober 2020 holdt bestyrelsen i Virksund Havn bestyrelsesmøde. Deltagere: Kirsten Pugholm (KP)-formand / Erik Nymann (ENY) – næstformand /Kristian Brøns Nielsen (KBN) / Allan Handberg (AH) /Gerda Pedersen (GP)– kasserer / Mary-Ann S. Christiansen (MAC) – sekretær. Læs referatet fra mødet Læs mere

Bestyrelsemøde 3. September 2020

Til bestyrelsen Virksundlystbådehavn:   Deltagere:   Kirsten Pugholm (KP) – formand Gerda Pedersen (GP) – kasserer Kristian Brøns Nielsen (KBN) (afbud) Allan Handberg (AH) Mary-Ann Christiansen (MAC) Erik Nymann (EN)   Suppleanter: Rene Fjellerup (RF) Ole Lauritsen (OL)     Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 17. august 2020

Referat bestyrelsesmøde Virksundlystbådehavn: Deltagere: Kirsten Pugholm (KP)-næstformand Niels Ove Jespersen (N.O) Kristian Brøns Nielsen (KBN)-sekretær Allan Handberg (AH) (afbud) Gerda Pedersen (GP)– kasserer Mary-Ann Christiansen (MAC) Suppleanter: Rene Fjellerup (RF) Ole Lauritsen (OL) Referat af Bestyrelsesmøde mandag den 17. august Læs mere